Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

•   Najpełniejszy polski serwis internetowy poświęcony rakowi piersi


http://www.rakpiersi.pl

•   Pokonać Raka


http://www.pokonacraka.pl

•   Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"


http://www.amazonkifederacja.pl

•   Instytut praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej


http://www.prawapacjenta.eu

•   Biuro ds. realizacji programów przesiewowych


http://www.profilaktykaraka.coi.waw.pl/

•   Narodowy Fundusz Zdrowia


http://www.nfz.gov.pl

•   Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Gist


http://www.gist.pl

•   Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych


http://www.genetyka.com

•   Leczenie obrzęku limfatycznego u kobiet po jednostronnej mastektomii


http://www.pfl.org.pl/viewpage.php?page_id=48

•   Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku


http://www.sanatorium-wojskowe.ciechocinek.pl

•   Centrum Kompresjoterapii


http://www.centrumkompresjoterapii.pl/