Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

"Po odjęciu piersi"


Krystyna A. Mika


plakat_dla_amazonek.jpgOdjęcie piersi jest ciężkim przeżyciem dla każdej kobiety, ale może być ceną, jaką trzeba zapłacić, aby żyć. Pracę tę poświęcam polskim "Amazonkom", tym, co już wróciły do normalnego życia, i tym, które są na początku tej drogi powrotu...

Może będzie ona pomocna i tym kobietom, które po zauważeniu zmian w piersiach natychmiast udadzą się do lekarza, aby ratować to, co najdroższe - życie...

Spis treści:

  • Wprowadzenie
  • Pobyt w szpitalu
  • Niekorzystne następstwa leczenia raka piersi
  • Rehabilitacja ambulatoryjna po leczeniu raka piersi
  • Zasady postępowania w życiu codziennym
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Kilka uwag o sposobie ubierania się
  • Formy działalności społecznej kobiet po mastektomii


Krystyna A. Mika