Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Dar Bożego Narodzenia


Teresa Kibalenko-Nowak


Nasze tegoroczne spotkanie Bożonarodzeniowe w Klubie "Amazonki" w Centrum Onkologii było szczególnym wydarzeniem. Było to spotkanie, w czasie którego panował radosny nastrój. Bez przesady można powiedzieć - entuzjastyczny. Zgromadziło się nas tak dużo, jak nigdy dotychczas. Nasz Klub rozrasta się. Ściągają do nas Amazonki "świeżo upieczone", ale również takie, które już kilka lat doświadczają walki z chorobą nowotworową. Przychodzą, bo działalność naszego Klubu jest coraz bardziej widoczna, bo ma coraz większe znaczenie, nie tylko dla kobiet dotkniętych rakiem piersi ale również dla szerokiego społeczeństwa. Przychodzą, bo dowiedziały się, że znajdą tu zrozumienie, wsparcie psychiczne, ewentualną pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów życiowych. Znajdują niepowtarzalny nastrój życzliwość i przyjaźń.

Zaszczycili nas swoją obecnością nasi lekarze, psycholodzy i rehabilitanci, którzy opiekują się nami i pomagają w codziennym dążeniu do zdrowia i sprawności.

Zaszczycili nas również nasi sponsorzy, którzy nas wspierają finansowo i pomagają rozwiązywać trudne problemy prawno-ekonomiczne.

Nie zabrakło także naszego Ojca Duchownego - księdza Kapelana, który nadał temu spotkaniu uroczysty nastrój z głoszeniem Ewangelii o narodzinach Chrystusa, Błogosławieństwem, życzeniami zdrowia i Opieki Bożej, łamaniem się opłatkiem i śpiewaniem kolęd.

Gdy patrzyłam, na galowo ubrane koleżanki - Amazonki i naszych Gości, na bogato i odświętnie przygotowany stół z pysznymi świątecznymi daniami i tortami od sponsorów, uświadomiłam sobie, że każda z nas pokonując chorobę, przeżyła swoje drugie narodzenie. Ten wielki Dar Boży. Choroba uważana do niedawna za nieuleczalną - została pokonana. Żyjemy, cieszymy się życiem i dziękujemy Bogu za Dar Życia.

Gdy rodzi się człowiek jako maleńki noworodek jest nieświadomy tego cudu stworzenia i daru jakim jest życie. Nabieramy tej świadomości w miarę upływu czasu, w procesie dorastania, dojrzewania, różnych wydarzeń i doświadczeń, które niesie życie, tych radosnych i tych które niosą cierpienie.

My Amazonki doświadczyłyśmy cierpienia i doświadczyłyśmy uczucia zagrożenia życia. I dlatego życie nabrało dla nas szczególnego znaczenia. Mimo różnych problemów, trudności i cierpienia potrafimy się cieszyć życiem i potrafimy je docenić.

Dlatego odebrałam w tym roku Święta Bożego Narodzenia jako ten szczególny dar. Dar życia mimo choroby. Dar życia, który niesie radość, przyjaźń i wzajemną życzliwość i wszystko to, co nazywamy Bożą Miłością.

Dzięki Bogu za ten Dar.

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: "... zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do swojego brata i wyciągniesz do niego rękę, jest Boże Narodzenie... zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg kochał innych przez ciebie - wtedy zawsze jest Boże Narodzenie..."

Boże Narodzenie jest darem miłości i my Amazonki tego Daru doświadczamy.