Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2016-05-11

Walne Zebranie


Odbyło się coroczne walne zebranie członkiń naszego Stowarzyszenia . Bardzo serdecznie podziękowałyśmy Grażynce za pracę w zarządzie i powitałyśmy nową koleżankę - Małgosię. Poza tym jak co roku sprawozdania, uchwały i sprawy bieżące.